Uređaj za grijanje – da li je crpki za grijanje potreban rezervoar?

Foto: bwp.de - Uređaj za grijanje

Uređaj za grijanje i pojedini toplinski elementi razdjelnika u pravilu se koriste energetski prilagođeno i štedljivo.

Razlike se stvaraju prema stupnju korištenja prostorija i navika stanovnika. Npr. može doći do jakog prigušivanja ili čak do zatvaranja toplinskih elemenata razdjelnika. Pri tome se toplinska crpka temeljem jako niskog stanja svojih toplinskih elemenata razdjelnika ponaša kao protočni bojler, uključivanje se pojačava. Granica djelovanja češće se prelazi.

Trend se pojačava. Isto djelovanje toplinske crpke, koja ovisno o izvoru topline (npr. vanjski zrak) može do 3 puta povećati. Promjena snage skoro nikada ili samo u rijetkim slučajevima korespondira sa stanjem opterećenja uređaja. Zbog toga treba predvidjeti hidrauličnu diobu između proizvođača toplote (tj. toplinske crpke) i sustava za raspodjelu topline.

Dioba se u praksi obavlja sa spremnikom s odgovarajućim sadržajem vode (ovisno o toplinskog crpki – snazi). Popularno rečeno radi se o rezervoaru odbojniku. Stručnjak govori o tehničkom spremniku. Tehnički spremnik pri tome preuzima više funkcija:

Služi kao hidraulično odstranjivanje (količina vode ili toplinske crpke: konstantan, uređaj za raspodjelu topline: varijabilan). Uzima višak snage toplinske crpke (po pitanju temperature i količine). Umanjuje broj uključivanja i isključivanja. Omogućuje priključak više toplinskih krugova s različitim razinama temperature.

Može nadoknaditi kratke prestanke rada toplinske crpke.

Reducira UKLJUČI/ISKLJUČI funkcija (EW-propisi), te prouzrokuje manja kolebanja napona strujne mreže. Kod crpki zrak/voda – toplinske crpke, tehnički spremnik može istodobno poslužiti kao isporučitelj toplote za odmrzavanje i time u mnogome umanjiti vrijeme potrebno za odmrzavanje. Pod određenim uvjetima nije potreban spremnik.

To je prije svega slučaj kada raspodjela topline ide preko sustava podnog grijanja s velikom mogućnosti spremanja toplote i konstantnom količinom protoka vode, te kada kao izvor topline stoje na raspolaganju podzemna voda ili toplina zemlje s relativno konstantnim temperaturama. Isto garantira konstantno djelovanje toplinske crpke.

Zapamti:

Razlike u temperaturi u uređaju toplinske crpke posebno su velike u prijelaznim razdobljima, te se bez tehničkog spremišta ne može osigurati optimalno djelovanje. Zbog toga se preporučuje ugradnja istog i preuzimanje investicijskih troškova. Tehnički spremnik u svako doba brine o optimalnom načinu djelovanja toplinske crpke i pri različitom uvjetima. No međutim nikada ga ne treba smatrati „spremnikom za toplinu ili tarifnim spremnikom“. Za dimenzioniranje takvih spremnika moraju se uzeti i drugi kriteriji u obzir.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy