Najveći problemi kod ugradnje solarnih sistema

FOTO: Viessmann

Predimenzioniranje solarnih panela stvara višak energije štetan po većinu solarnih sustava, a kombinacija s variranjem vezanim uz sezonalni prinos od sunčeve energije stvara konstantne stresove za ugrađeni sustav. Od široke lepeze ponuđača solarnih kolektora na tržištu, malo njih može se pohvaliti jednostavnim projektiranjem i bez ograničenja u predimenzioniranju, kao i zaštitom od neredovite potrošnje energije. Donosimo jedne koji zadovoljavaju oba uvjeta

Solarni kolektori način su konkretne uštede energije. Iako njihovo postavljanje i instalacija naizgled ne izgledaju kao izazov, mnogi korisnici različitih tržišnih marki solarnih kolektora uvjerili su se da to zna biti itekako izazovno. Kod mnogih proizvođača solarnih kolektora predimenzioniranost uzrokuje pregrijavanje i kvarove na sustavu zbog stvorenog viška energije. S druge strane, promjenjivi prinos sunčeve energije koji ovisi o dobu godine, ugrađenom solarnom sistemu stvara stalne stresove u radu ukoliko se energija koju proizvede ne troši redovito.

Solarni sistemi Viessmann imaju patentiranu tehnologiju ThermProtect, vrlo jednostavno se projektiraju, bez ograničenja u predimenzioniranju, a na obiteljsku kuću možete postaviti deset i više kolektora bez opasnosti od pregrijavanja sustava.

Što se događa sa solarnim sistemima u kojima se energija ne troši redovito

Ako prijenos topline na spremnik PTV-a ili na akumulacijski  spremnik više nije moguć jer su spremnici kompletno zagrijani, cirkulacijska crpka se isključuje i solarni kolektori odlaze u stagnaciju. Ako daljnje solarno zračenje pada na kolektore, temperatura u kolektorima će rasti dok solarni medij za prijenos topline ne ispari, uzrokujući visoki toplinski šok na sistemske komponente kao što su brtve, crpke, ventili i sam solarni medij.

Viessmann je nedavno predstavio novu tehnologiju koja se ugrađuje u solarne kolektore pod nazivom ThermProtect. Radi se o inovativnoj automatskoj promjeni apsorberskog sloja koja zaustavlja apsorpciju energije u slučaju stagnacije i time osigurava od kvarova maksimizirajući učinkovitost samog solarnog panela. S inovativnim slojem apsorbera ThermProtect Viessmann pločastim kolektorima automatski se zaustavlja apsorbcija topline te ne dolazi do stvaranja pare.

ThermProtect – inteligentni sloj absorbera koji povećava učinkovitost

Viessmann je patentirao tehniku ThermProtect koja zaustavlja primitak sunčeve energije u ovisnosti o temperaturi. Iznad temperature od cca. 75 °C mijenja se kristalna struktura apsorberskog sloja, mnogostruko se povisuje zračenje topline u okolinu i smanjuje se predaja topline s kolektora na instalaciju grijanja. Zbog toga je maksimalna temperatura u kolektoru značajno snižena i spriječeno je nastajanje pare u solarnom krugu. Time su zaštićene komponente solarnog sistema jer u protivnom kod povećanog temperaturnog opterećenja dolazilo je do stvaranja pare koja oštećuje komponente solarnog sistema.

Sa sniženjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u svoje prvobitno stanje. Više od 95% dozračene solarne energije može biti apsorbirano i pretvoreno u toplinu, samo preostalih pet posto se reflektira. Promjena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna i funkcija je trajno dostupna. ThermProtect kod Viessmann kolektora daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima također i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.

Kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja rade u potpunosti neovisno od konfiguracije instalacije i postavki regulacije. Zbog toga su solarne instalacije u potpunosti osigurane. Opterećenja komponenti instalacije i toplinskog medija ostaju uvijek u području normalnog rada, što značajno povisuje trajnost i radnu sigurnost u usporedbi s konvencionalnim solarnim instalacijama. Osim robusnog pogona, kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja su neosjetljivi na pogrešna dimenzioniranja instalacija.

Solarni sistemi Viessmann vrlo jednostavno se projektiraju, bez ograničenja u predimenzioniranju, a na obiteljsku kuću možete postaviti deset i više kolektora bez opasnosti od pregrijavanja sustava.

Široku mrežu distributera i servisera Viessmann proizvoda možete pogledati ovdje.

Autor: Parlov Digital Intelligence

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy